Misslyckad inloggning i R-CARD M5 Arbetsstation, vad gör jag?

Om du har fler system som du kan logga in mot, kontrollera att du valt rätt system. Säkerställ också att Caps Lock inte är aktiverat.

Om detta inte hjälper:

Om du är slutanvändare, kontakta systemansvarig (exempelvis hyresvärd/Brf-styrelse/installatör).
Om du är installatör, kontakta Teknisk Support på RCO.