Jag har hittat en tagg, kan ni se vem som tappat den?

Nej.

Vi har tyvärr inget register på vilka nummerserier som skickas ut vid beställning av passerkort/taggar/brickor.

Endast den/de som har åtkomst till systemet som taggen är registrerat i kan eventuellt svara på vems taggen är. De får göra en sökning på taggens ID-kod (kortnummer) i R-CARD M5.

Den som tappat taggen har förhoppningsvis kontaktat systemadministratören, har fått en ny tagg och bett att få den tappade taggen spärrad. En spärrad tagg fungerar inte i systemet.