Hur kan jag få en siren som agerar inbrottssiren och tillkopplingsvarning?

I ett integrerat larmsystem kan man ändra indikering på sirenljudet.

  1. Välj LarmLarmsystem/larmområden.
  2. Välj önskat larmsystem.
  3. Klicka på plustecknet (+) vid Indikeringar.
  4. Välj den indikering du vill ändra ljudbild på, t.ex. Varning larmtillkoppling 75% av varningstiden har gått.
  5. Ändra inställningar för Tid puls aktiv, Tid puls inaktiv, Tid PWM aktiv och Tid PWM inaktiv tills du får den ljudbild du vill ha. Sätter du 0 på alla dessa parametrar så får du en fast ton.

För att detta ska fungera så måste utgångstypen Inre siren med varningar användas eller en egen utgångstyp för sirener och indikeringar där 'Aktivera PWM på utgång för indikeringen' är ikryssad.

Alla pulstider anges i 1/10 sekunder. Det vill säga 5 = 0,5 sekunder. För mer information, tryck på F1 i programmet.