Manöverpanel på insidan: Hur får jag kortläsaren på utsidan att släppa in den som ska frånkoppla larmet?

OBS! MapR 509 kan inte kopplas med ReadR-509 på samma terminalbuss och kan med sådan koppling inte medföra inpasseringsväg.

Konfigurering

  1. Programmera dörrens magnetkontakt som Dörravkänning mot den aktuella dörrmiljön.
  2. Aktivera dörrlarm på enheten.
  3. Lägg till den virtuella larmsektionen Dörravkänning uppbruten från kortläsaren till larmområdet.
  4. Redigera sektionen genom att sätta Typ av inpasseringssektion till Start och följande och Typ av utpasseringssektion till Följande.
  5. Lägg till kortläsaren i larmområdet med säkerhetsnivå och möjlighet att frånkoppla.
  6. Läsaren och larmområdet måste finnas med i en behörighetsgrupp med behörighet att frånkoppla.
  7. Valfritt: Lägg in manöverpanelen i larmområdet med säkerhetsnivå och markera Aktivera larmvarning på enhetens inställningar under Systemenheter > Dörrmiljö lokal larmstyrning/larmområden. Detta gör att manöverpanelen indikerar under in- och utpasseringstid i larmområdet. Observera att detta endast gäller om säkerhetsnivån för manöverpanelen är aktiv för ett specifikt larmområde. Aktiveras säkerhetsnivån på manöverpanelen i flera larmområden så uteblir indikeringen.

Vad händer vid passage i tillkopplat läge?

Dörren låsas upp och alla sektioner med egenskap för Typ av inpasseringssektion tillåts att gå i larmläge under vald inpasseringstid i larmområdet utan att det larmar.

Väl inne kan man larma av på manöverpanelen innan inpasseringstiden har löpt ut.

Görs inte detta så går skarpt larm efter inpasseringstiden.

Hur fungerar larmtillkoppling?

Vid larmtillkoppling på manöverpanelen så larmas läsaren. Utpassage tillåts via utläsaren eller öppnaknapp under larmområdets inställd utpasseringstid.