Integrerat larm: Hur får jag larmtillkoppling som är beroende av att alla "underområden" är tillkopplade?

  1. Lägg in alla underområden i larmområdet.
  2. Markera Direkt till- och frånkoppling av larmområde.
  3. I larmområdets inställningar, gå till Direkt/villkorsstyrda larmområden.
  4. Markera Endast tillkoppling av direktstyrda larmområden.
  5. I fältet Tillkopplingsfel vid direktstyrning av larmområden, välj Fel om inte tillkopplat.
  6. Spara.