Hur programmerar jag väsentlig funktion i R-CARD M5?

Här beskriver vi RCO:s egna inbyggda väsentliga funktion (med fysisk dörrmiljö eller virtuell).

Konfigurera de UC-50 som ska använda väsentlig funktion

 1. Välj Enheter > Konfigurera enheter.
 2. Dra in din domän/anknytning.
 3. Dubbelklicka på den/de undercentraler som ska konfigureras för väsentlig funktion.
 4. Gå till fliken Larm och markera Stöd för väsentlig funktion (låskolvs summastatus).
 5. Klicka på OK och utför konfigurering.

Programmera ingångar

 1. Dra in den dörrmiljö som har väsentlig funktion.
 2. Välj Låskolvsläge olåst eller Låskolvsläge låst som egenskap för ingången.
 3. Välj om det ska vara aktivt låg (NC - Normally Closed).
 4. Gör detta för alla dörrar som ska ha väsentlig funktion.

Programmera utgångar

 1. Dra in larmområdet som ska styra väsentlig funktion.
 2. Välj Väsentlig funktion följande som egenskap för utgången.
 3. Välj om den ska vara aktivt låg (NC - Normally Closed).

Programmering för larmområdet

 1. Dra in de dörrmiljöer som ska ingå i väsentlig funktion.
 2. Markera dörrmiljön i larmområdet och markera Ingår i väsentlig funktion (låskolv summastatus).