NoKey-läsare kopplar inte in trycket vid godkänd passage efter isärtagning och återmontering. Vad kan felet vara?

Gäller NoKey online, NoKey offline och NoKey motor.

Om du hör ett "klick" vid godkänd passage men inget händer kan mekanismen för inkoppling av trycket ha hamnat i fel läge. 

Åtgärd:

  1. Montera ned enheten.
  2. Sätt enheten i olåst läge. Detta görs genom att trycka upp solenoiden med en plattmejsel/spårmejsel i det lilla hålet som finns vid mekaniken. 
  3. Stoppa in sexkantspinnen i den inre enheten och rotera sexkantspinnen så att den kopplas in igen och därmed blir mekaniskt sammanlänkad.
  4. Montera ihop enheten igen.

L_sningsf_rslag_vid_felaktigt_handhavande_NoKey_-__Trycket_kopplas_inte_in_vid_godk_nd_passage_utifr_n_2.jpg