Varför fungerar inte funktion “Dörr olåst” i dörren?

Här följer några steg för att enkelt felsöka varför dörren inte ställs i "Dörr olåst":

  • Kontrollera att dörren inte finns med och är aktiv i flera funktioner samtidigt.

    Om dörren finns med i två funktioner med tider som överlappar så gäller den med högsta säkerhetsnivå. Om exempelvis "Enbart kort" och "Dörr olåst" gäller samtidigt så kommer "Enbart kort" att gälla.

  • Kontrollera årskalendern ifall någon har lagt in en avvikande dagtyp eller aktiverat en semesterperiod.

Obs: Under semesterperioder slutar alla dörrfunktioner med lägre säkerhetsnivå än "Kort & pinkod" att fungera.