Hur programmerar jag väsentlig funktion i R-CARD M5 om jag inte har några dörrmiljöer? (DB-50, DIO-DB, 50-läsare eller virtuell)

Här beskriver vi väsentlig funktion med karaktärer/ingångtyp/utgångstyp då du inte har någon dörrmiljö (DB-50, DIO-DB) eller inte har möjlighet att skapa virtuell dörrmiljö.

Skapa din egen larmkaraktär för väsentlig funktion

 1. Välj Larm > Karaktärer.
 2. Skapa en ny karaktär och ge den ett beskrivande namn, exempelvis "Väsentlig funktion".
  Inga andra inställningar behöver göras då väsentlig funktion inte skickas till larmmottagare.

Skapa och programmera ingångstyp

 1. Välj Larm > Ingångstyper.
 2. Skapa en ny ingångstyp och ge den ett beskrivande namn.
 3. I fältet Frånkopplat läge (karaktär), välj den nyss skapade larmkaraktären.
  Låt Tillkopplat läge (karaktär) vara Ingen.
 4. Klicka på plustecknet (+) vid Frånkopplat läge (karaktär).
 5. Ange att karaktären larmar i frånkopplat läge genom att markera Larm (karaktären larmar).
 6. Om du inte vill att larmet ska komma upp i larmloggen, markera Dolt larm.
 7. Välj om dina ingångar ska vara dubbelbalanserade eller inte.

Skapa och programmera utgångstyp

 1. Välj Larm > Utgångstyper.
 2. Skapa en ny utgångstyp och ge den ett beskrivande namn. 
 3. Välj egenskapstyp Karaktärsstyrd utgång.
 4. Återställning av utgång ska vara Följer ingångar.
 5. Utgång aktiveras ska vara Aktiveras oavsett läge.
 6. Låt Pulstid för utgång vara 0 sekunder. Då kommer den att statiskt följa de ingångar som har denna karaktär.
 7. Klicka på plustecknet (+) vid Egenskaper karaktärsstyrd.
 8. Välj din karaktär som vi skapade tidigare.

Lägg till funktionen i ett larmområde

 1. Konfigurera ett nytt larmområde eller välj ett om du redan har konfigurerat.*
 2. Lägg in dina ingångar och välj den nyss skapade ingångstypen.
 3. Lägg också in den utgång som ska aktiveras för väsentlig funktion.
 4. Lägg in utgången och välj den nyss skapade utgångstypen.

Pröva din väsentliga funktion. Generellt vill man att allt ska vara i normalt läge i systemet när alla låsen är upplåsta. Då ett lås låsas så aktiveras karaktären (larmar), och då aktiveras utgången för väsentlig funktion.

* Ska du använda denna funktion i ett befintligt område kommer det sannolikt inte att fungera särskilt bra. Det fungerar bättre att skapa ett eget område för väsentlig funktion när man ska göra på det här sättet.