Hur konfigurerar jag en daglarmad dörr med lokal siren/blixtljus?

Larmkaraktären

Skapa en ny karaktär och namnge den ett beskrivande namn.

Karaktären behöver inte några övriga inställningar då den inte ska skicka larm till larmmottagare. Vill du att den ska skicka larm med rätt typ av karaktär (Inbrott) så skapa då en karaktär baserad på Inbrott eller den karaktär ni vill att larmmottagaren ska ta emot.

Ingångstypen

 1. Skapa en ny ingångstyp genom att kopiera ingångstypen Inbrott: Högerklicka på ingångstypen Inbrott och välj Skapa ny ingångstyp baserad på denna.
 2. Lägg till din skapade karaktär för Frånkopplat läge (karaktär).
  Ingen ändring för Tillkopplat läge (karaktär) behöver göras.
 3. Klicka på plustecknet (+) vid Frånkopplat läge (karaktär).
 4. Markera Larm (karaktären larmar).
 5. Markera Sabotage (karaktären larmar).
 6. Klicka på plustecknet (+) vid Larm (karaktären larmar).
 7. Ändra Larmöverföringsfiltergrupp från Larmstyrd till Avstängd. Det gör att inget larm skickas till larmmottagare när larmområdet är frånkopplat. Larmet kommer endast att visas lokalt på manöverpanelen.
 8. Spara. (Övriga inställningar behöver inte ändras.)

Inställningar för utgångstyp till daglarmssirenen

 1. Skapa en ny utgångstyp. Ge den ett beskrivande namn.
 2. I fältet Egenskapstyp, välj Karaktärsstyrd utgång.
 3. I fältet Återställning av utgång, välj Följer ingångar.
 4. I fältet Utgång aktiveras, välj Aktiveras oavsett läge.
 5. Klicka på plustecknet (+) vid Egenskaper karaktärsstyrd och välj den nyss skapade karaktären.

 6. Spara.

 7. Koppla ingångstyp och utgångstyp till den enhet som ska hantera daglarmet.

Tänk på att detta är en funktion som är specifikt för varje daglarmad dörr i frånkopplat läge och vanligt inbrott i tillkopplat läge. Du behöver då göra om denna process för varje dörr som ska ha daglarm.