Hur konfigurerar jag tillkopplingsfördröjning (köpa tid)?

För att aktivera tillkopplingsfördröjning ("köpa tid") krävs följande inställningar:

  • Standardtid för tillkopplingsfördröjning aktiveras under Automatisk till/frånkoppling på det larmområde man ska kunna köpa tid på. Ange en standardtid, till exempel 1 timme.
  • Aktivera Högsta valbara tid tillkopplingsfördröjning på behörighetsgruppen som ska ge behörighet att köpa tid. Minst 1 timme måste anges, annars ange hur många timmar man ska kunna fördröja tillkopplingen.
  • Läsarna som man ska kunna använda för att köpa tid måste ligga i larmområde vars tillkoppling ska fördröja. Möjlighet att frånkoppla larmområdet måste också vara markerat.
  • Om manöverkod ska användas för tillkopplingsfördröjning aktiveras det under Automatisk till/frånkoppling > Manöver för tillkopplingsfördröjning.
  • Det går också att aktivera standardtiden för tillkopplingsfördröjning automatiskt genom att markera Automatisk frånkoppling vid passage på dörrmiljöerna man ska kunna utföra köpa tid på. Detta fungerar endast vid automatisk tillkoppling av larmområdet.