Jag har installerat R-CARD M5 v5.49.0+ men det finns ingen SQL Server-databas, vad gick fel?

Fr.o.m. version 5.49.0 installeras SQL Server separat

Fr.o.m. version 5.49.0 inkluderas inte längre SQL Server Express 2014 (v.12) i själva M5-installationen.

I stället ställs både SQL Server 2017 (v.14) och SQL Server 2019 (v.15) till förfogande.

SQL Server bör installeras före R-CARD M5 men det är inget problem att göra tvärtom:

  • En fullständig installation av R-CARD M5 v. 5.49.0 och senare skapar en R-CARD M5-databas och ansluter den till R-CARD M5 Server om RCO:s paket för SQL Server Express har installerats på samma dator först.
  • Om R-CARD M5 installeras först kommer inget grundsystem finnas från start. Istället använder man tilläggsprogrammet "Administrera M5 databaser" för att skapa databasen till sitt system.

Bakgrunden till förändringen

Det är viktigt att man använder rätt SQL Server-version när man återställer backuper. Man kan endast använda samma eller nyare version. Kunder som redan har en egen SQL Server-databas lär inte vilja uppdatera denna. När man driftsätter ett nytt system på en teknikerdator måste man göra det på samma eller lägre SQL Server-version. Det innebär att man måste veta vilken SQL Server-version man ska använda.

Då planering av SQL Server-version krävs har vi valt att SQL Server ska installeras manuellt och att man då ser till att man har rätt version för sina ändamål.