509-läsare kopplad via DIO/DB hittas inte, hur felsöker jag?

Kontrollera följande:

 • Kontrollera att 509-läsaren är adresserad till 1 eller 2. 
 • Kontrollera att sista 509-läsaren är terminerad. Finns bara en 509-läsare ska den vara terminerad. 
 • Kontrollera att kablaget är partvinnat och inte är "glappt" eller felkopplat. 
 • Kontrollera mjukvaruversionerna. Krav för full funktionalitet:
  • Reader-509 firmware-version 1.06 eller senare.
  • R-CARD M5 version 5.40.3 eller senare.
  • UC-50 version 2.91F8 eller senare.
  • I förekommande fall: DB-50 Standard, DB-50 Light eller DIO-5084 + omvandlarkortet TB-485.