Ett fel uppstod när databasen skulle återställas, vad kan det bero på?

Felmeddelande:

[SQL-DMO] This cache contains no result sets, or the result set contains no rows. Felnummer: -2147200986.

Detta beror oftast på att säkerhetskopian man försöker återställa inte ligger i en sökväg på datorn som SQL Server har rättigheter att läsa ifrån. Den måste ligga minst på C:-disken, helst i SQL Server-mappens egna backup-mapp.

Standard sökväg till backup-mappen:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.RAINSTANCE\MSSQL\Backup 

För R-CARD M5 version 5.49.0 eller senare kan sökvägen vara:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.RCARDM5SQL150\MSSQL\Backup