Hur felsöker man en anknytning som inte kan hämtas?

Hur är anknytningen ansluten mot undercentralen?

  • Är den direktansluten med en kabel mellan dator och undercentral?
  • Eller går det via tillexempel en switch/router i lokalt nätverk?
  • Alternativt går anslutningen över internet mellan server och undercentral?

Direktansluten: Testa att pinga undercentralen och se om den svarar.

Får du inget svar, testa att starta om undercentralen och se om den då svarar. Fungerar detta har man troligen DHCP aktiverat. Stäng av DHCP och sätt en fast IP adress på undercentralen och på serverdatorn så bör inte kommunikationsproblem återkomma.

Om du inte får kontakt efter omstart, kontrollera så att IP-kortet sitter i ordentligt. Man ska kunna känna piggarna tydligt genom IP-kortet. Sitter det inte i ordentligt, stäng av spänningen till undercentralen och tryck fast IP-kortet.

Löser inte detta problemet, testa att göra en manuell manöver för att återställa IP-adressen. Anvisningar finns i snabbguide för UC-50.

Skulle detta heller inte fungera kan en nollställning av undercentralen hjälpa. Hur du utför en nollställning av en UC kan du läsa om i snabbguide för UC-50.