Påverkar Log4j vårt RCO-system?

Log4J är en säkerhetsrisk som enbart berör Java, vilket inte används i R-CARD M5. Problemet ska alltså inte blandas ihop med Log4net som R-CARD M5 använder för loggning.

Det är dessutom (enligt vår tolkning) inte Java som har detta säkerhetshål, det är i stället det Java-baserade verktyget Apache Log4j (Apache-biblioteket Log4j) som detta gäller.