Hur går man till väga vid byte av en befintlig enhet till en annan typ, t.ex. byte från en porttelefon till en DB-50 med en ReadR-509?

Man får inte byta mellan två olika modeller (där enhetsadressen återanvänds) utan att först helt ta bort tidigare enhet från systemträdet.

När man byter enhetstyp (t.ex. byter från en porttelefon till en DB-50) och har samma enhetsadress som den tidigare enheten ärver den nya enheten egenskaper från den gamla eftersom den gamla aldrig raderats ur databasen.

Gör enligt nedan:

  1. Koppla ur enheten från lokalbussen.
  2. Hämta anknytningen, då ska enheten hamna som en ohämtad enhet.
  3. Ta bort enheten som nu ligger som ohämtad enhet.
  4. Koppla sedan in enheten igen och hämta hem anknytningen.