Vilka enheter tar upp en dörrplats i centralapparaten och vilka gör inte det?

Följande enhetstyper upptar en dörrplats i undercentralen:

 • Delningsboxar (DB-50, DB-50 Light, DIO-5084*)
 • Porttelefoner
 • Manöverpaneler anslutna på lokalbussen
 • Bokningstavlor
 • Virtuella dörrmiljöer
 • 50-läsare inkl. ReadR-509**

Övriga enhetstyper upptar ingen dörrplats i undercentralen:

 • In/utenheter (IO-50xx, DIO-5084*, TEL-50)
 • Läsare ansluten på terminalbuss till delningsbox
 • Manöverpanel ansluten på terminalbuss till delningsbox
 • Tilläggsmodul som monteras i UC-50 (LS-50, IP-50, RS-50)
 • Virtuella hissvåningar
 • Underliggande undercentraler på systembuss via CAN eller IP

Offline-enheter såsom LockR och NoKey Offline upptar inte dörrplats i undercentralerna. Dessa lagras direkt under domänen och är skiljt från online-systemet med anknytningarna.

*DIO-5084 kan vara både delningsbox och in/utenhet (IO). Är DB-5084 byglad som in/utenhet upptar den inte dörrplats i undercentralen.

**ReadR-509 och MapR 509 kan anslutas till både lokalbuss och terminalbuss. När den ansluts till lokalbussen så utgör den en dörrmiljö i sig självt och upptar endast i den konfigurationen en extra dörrplats i undercentralen.