Hur konfigurerar jag hisstyrning?

Viktigt

 • Hissenhet, läsare och utgångar måste ligga på samma lokalbuss/undercentral.
 • Max. antal styrningar på en undercentral är 64 / antalet läsare man har kopplat in på lokalbussen.
  Exempel: Har man 5 läsare inkopplade kan man som mest ha 64 / 5 = 12 hisstyrningar.

Gör så här:

 1. Välj Enheter > Systemenheter.
 2. Markera den undercentral som ska ha hisstyrning.
 3. Under Allmänt > Hissenheter:
  • Ange antal hissenheter – antal våningar/styrningar.
  • Ange startadress. Om du anger t.ex. adress 100 och har 4 enheter så skapas adress 100, 101, 102 och 103. Adresserna tar inte dörrplatser i undercentralen men tar KL-adresser på anknytningen.
  • Ange Styrtid – tiden utgången är aktiv.
 4. Gör en hämtning av lokalbussen.
 5. Namnge våningarna.
 6. Lägg till läsaren man ska använda och våningar i behörigheter.
 7. På själva utgången (under Enheter > Systemenheter), dra in läsaren på utgången välj egenskap för respektive våningsplan.

Tips: Önskar man att en våning är aktiv under specifika timmar kan man lägga hissenheten under funktion "Dörr olåst" med ett tidsschema.