Hur får jag en magnetkontakt att vara dörravkänning och sektion?

Navigera till en ingång på den systemenhet som avkänningen är kopplad på.

  1. Öppna egenskaper för ingången genom att dubbelklicka på ingången.
  2. Dra dörrmiljön till Enhet/område/typ.
  3. Välj egenskap Dörravkänning.
  4. Om balansering används, sätt den balansering som duska ha och se till att Aktivt låg är markerad.
  5. Spara.

Liknande frågor och svar