Hur får jag en magnetkontakt att vara dörravkänning och sektion?

Navigera till en ingång på den systemenhet som avkänningen är kopplad på.

  1. Öppna egenskaper för ingången genom att dubbelklicka på ingången.
  2. Dra dörrmiljön till Enhet/område/typ.
  3. Välj egenskap Dörravkänning.
  4. Om balansering används, sätt den balansering som du ska ha och se till att Aktivt låg är markerad.
  5. Gå till Dörrlarm och markera Aktivera dörrlarm.
  6. Spara.
  7. Gå sen till Larm > Larmsystem/Larmområden och välj ditt larmområde.
  8. Gå till fliken Enheter/Ingångar/Utgångar och se till att Visa virtuella ingångar är valt.
  9. Dra in den virtuella sektionen från dörren till larmområdet som ger den funktion du önskar. Alternativen som finns är Dörravkänning uppbruten, Dörravkänning öppen och Dörr uppställd.
  10. Spara.