Hur får jag tillkopplingsvarning att låta annorlunda i sirenerna? Eller hur ändrar jag på sirenens ljud, t.ex. vid tillkopplingsvarning?

I ett integrerat larmsystem kan man ändra indikering på sirenljudet.

  1. Välj LarmLarmsystem/larmområden.
  2. Välj önskat larmsystem.
  3. Klicka på plustecknet (+) vid Indikeringar.
  4. Välj den indikering du vill ändra ljudbild på, t.ex. Varning larmtillkoppling 75% av varningstiden har gått.
  5. Ändra inställningar för Tid puls aktiv, Tid puls inaktiv, Tid PWM aktiv och Tid PWM inaktiv tills  du får den ljudbild du vill ha.

Alla pulstider anges i 1/10 sekunder. Det vill säga 5 = 0,5 sekunder. För mer information, tryck på F1 i programmet.

Liknande frågor och svar