Varför får man "manöver *0*" i loggen när man låser upp med NoKey Motor?

Här beskriver vi manuell öppning med NoKey Motor med firmware-version 2.11 eller senare. 

 • Uppdatera undercentralen till firmware-version 3.03 eller senare
 • Uppdatera R-CARD M5 till version 5.48.6 eller senare
 • Säkerställ att enheten har rätt inställningar:
  • Typ av låsning: Manuell låsning.
  • Aktivera dag-/nattlåsning ska inte vara aktiverat.
  • En ingång programmerad för dörravkänning, vanligtvis enhetens egna ingång för dörravkänning (plint P10)
  • Vi rekommenderar att man byglar (kortsluter) ingången för dörravkänningen (P10) i enheten.