Vad innebär "Felkod 28, IP resurs redan använd"?

Det innebär att den IP-adress man skrivit in på anknytningen används / är upptagen. Vanligast uppstår det på grund av att en annan anknytning på samma serverdator har samma IP-adress kopplad mot samma UDP-port.

Detta förekommer oftast på teknikerdatorer där man brukar ha flera system (databaser) ansluta mot samma standard IP-adress. Kan även inträffa om en IP-adress förekommer på flera anknytningar i samma databas.

 

Åtgärd:

  • Kontrollera alla anknytningar på alla system. Där du hittar samma IP-adress, avmarkera Fast uppkoppling eller ändra IP-adressen. Spara!