Hur slår jag ihop två R-CARD M5-databaser till en?

Använd stödprogrammet M5ToM5. Kräver både en DBI-licens och en extra klientlicens då två R-CARD M5-databaser kräver att båda är inloggade samtidigt.

Se manualen R-CARD M5 - Importera data för mer information och steg-för-steg instruktioner.