Hur byter jag IP-adress på en UC?

Obs: För att kunna byta IP-adress på en undercentral måste man ha kontakt med den.

Gör så här:

  1. Under Systemenheter, högerklicka på undercentralen och välj Konfigurera bussar. Ett nytt fönster öppnas och du hamnar direkt i fliken TCP/IP egenskaper för undercentralen.
  2. Om DHCP (automatisk tilldelning av IP-adress) är aktiverat, avaktivera detta om fast IP adress ska användas.
  3. Sätt önskade IP-inställningar.
  4. Klicka på Spara.
  5. Ett meddelande visas om att undercentralen måste startas om för att inställningarna ska träda I kraft. Svara Ja på frågan om en manuellt omstart ska utföras.
  6. Kontrollera nu att undercentralen kan hittas med den nya IP-adressen.