Har olika larmområden på varsin sida om en dörr, hur får jag läsarna att styra larmområdet på motsatt sida dörren?

Här rekommenderar vi att ha två separata dörrmiljöer för att styra larmområdet.

Detta för att göra handhavandet för slutanvändaren så enkelt som möjligt.

Liknande frågor och svar