Har olika larmområden på vardera sida om en dörr. Vill att respektive läsare ska kunna styra larmområden på motsatt sida av dörren. Hur programmerar man det?

Här rekommenderar vi att man har två separata dörrmiljöer för att styra larmområdena.

Detta för att göra handhavandet för slutanvändaren så enkelt som möjligt.