Integrerat larmsystem: Utgång som följer en ingång, hur skapar man en ny karaktär (Ingångstyp och utgångstyp)?

Skapa karaktär

 1. Välj Larm > Karaktärer och markera det larmsystem som du vill skapa karaktären på.
 2. Klicka sedan på Ny.
  Alternativt, om karaktären ska användas för att skicka larm till en larmmottagare, högerklicka istället på den karaktär som bäst passar den typ av larm du ska skicka och Skapa ny baserad på denna.
 3. Ge den nya karaktären en benämning.
 4. Spara karaktären.

Skapa ingångstyp

 1. Välj Larm > Ingångstyper och välj det larmsystem som du vill skapa en ny ingångstyp på.
 2. Klicka sedan på Ny.
 3. Ge ingångstypen en benämning.
 4. Lägg till den nyskapade karaktären på både tillkopplat läge och frånkopplat läge.
 5. Klicka på plustecknet (+) vid både Tillkopplat läge och Frånkopplat läge och markera Larm (karaktären larmar).
 6. Vill du även att den ska skicka larm, klicka på plustecknet (+) vid Larm (karaktären larmar) och ändra Larmöverföringsfiltergrupp till Larmstyrd.
  Ska den inte skicka larm, låt Larmöverföringsfiltergrupp vara Avstängd.
 7. Spara ingångstypen.

Skapa utgångstyp

 1. Välj Larm > Utgångstyper och välj det larmsystem som du vill skapa en ny utgångstyp på.
 2. Klicka sedan på Ny.
 3. Ge utgångstypen en benämning.
 4. Ändra egenskapstypen till Karaktärsstyrd.
 5. Ändra Återställning av utgång till Följer ingångar.
 6. Klicka på plustecknet (+) vid Egenskaper karaktärsstyrd och välj den karaktär som nyss skapades.
 7. Spara utgångstypen.

Koppla sedan ingångstypen och utgångstypen mot samma larmområde.