Misslyckad registrering av licens i R-CARD M5 5.49.0, hur åtgärdas problemet?

Detta är ett problem i version R-CARD M5 5.49 där företagsnamn inte får innehålla "specialtecknen" ÅÄÖ.

Workaround:

  1. Ta bort licensen.
  2. Ändra företagsuppgifterna, dvs ta bort å, ä och ö från företagsnamnet.
  3. Lägg till licensen.
  4. Registrera.

Liknande frågor och svar