Misslyckad registrering av licens i R-CARD M5 5.49.0, hur åtgärdas problemet?

Det finns ett problem i R-CARD M5 v5.49.0 där företagsnamn inte får innehålla "specialtecknen" ÅÄÖ.
Problemet är åtgärdat i M5 v5.49.1.