Systemfel, vad innebär det?

För att veta mer exakt vad systemfelet innebär tar du fram en rapport:

  1. Välj Rapporter > Rapporter.
  2. Välj rapporten Händelser
  3. Klicka på plustecknet (+) vid Urval händelser och Systemhändelser.
  4. Bocka enbart i händelsen Systemfel
  5. Klicka på fliken Rapport - Händelser för att ta fram rapporten.