Vad är IP-50 modulens standard IP-adress?

Standardadressen är 169.254.254.X

där X = undercentralens enhetsadress.

Mer information finns i UC-50 Snabbguide