Misslyckad återställning av databasen, vilken är den troligaste orsaken?

Felmeddelande:

[Microsoft] [ODB SQL Server Driver][>SQL Server] Exclusive access could not be obtained because the database is in use. [Microsoft] [ODB SQL Server Driver] [SQL Server] RESTORE DATABASE is terminating abnormally. Felnummer: -2147218403.

Detta betyder att databasen används redan av ett annat program, troligen RaServer.

Avsluta Windows-tjänsten RaServer och försök igen.