Jag har en DB-50 v2.x och uppgradering via M5 misslyckas.

Så här fungerar det:

Det går inte att uppgradera en DB-50 över generationsgränser, t ex en v1.0x till v2.0x eller v2.0x till motsvarande v3.0x. Grundstöd för att via mjukvaran uppgradera firmware i DB-50-serien infördes i och med v3.0x. För att byta ut firmware i äldre DB-50-enheter gäller detta:

Äldre enheter byts ut via serviceutbyte eller till nya enheter beroende på befintlig version.

Följande gäller för DB-50 och DB-50 Light och dess olika versioner:

DB-50 Light: 
DB-50 L v1.00 byts ut till nya, går inte att uppgradera alls (inte ens via flashning på RCO Service). Info: DB-50 L v1.00 har en PIC som är något större än nyare ”F”-modeller. 
DB-50 L v1.00F eller v1.01F byts ut via serviceutbyten. 
DB-50 L v3.0x går att mjukvaruuppgradera via R-CARD M5 och valet Uppgradera mjukvara när enheten är uppkopplad.

DB-50 (och DB-50W): 
DB-50 v2.02 byts ut till nya, går inte att uppgradera alls (inte ens via flashning på RCO Service). 
DB-50 v2.03 (eller nyare) byts ut via serviceutbyten och debiteras serviceutbytespris förutsatt att de fungerar som de ska.
DB-50 v3.0x går att mjukvaruuppgradera via R-CARD M5 och valet Uppgradera mjukvara när enheten är uppkopplad.