Hur programmerar jag för styrning av motorlås?

Om du har ett motorlås som ansluts till en dörrmiljö i R-CARD 5000 så bör du inte använda en utgång programmerad som 'Larmets läge' om motorlåset ska följa larmet.


Istället så rekommenderar vi att man använder dörrmiljöns inbyggda styrning för motorlås, s.k. Dag-/nattlåssstyrning.

  1. På dörrmiljöns inställningar, kryssa i 'Aktivera dag-/nattlåsning'.
  2. Programmera utgången som ska styra motorlåset mot dörrmiljön med egenskapen 'Dag-/nattlåsning styrning av motorlås'.
  3. Programmera en ingång mot dörrmiljön med egenskapen 'Låskolvsläge olåst' eller* 'Låskolvsläge låst' och koppla in denna mot motorlåsets utgång för låskolvens läge.

Rekommendation: Aktivera sekvensöppning på inställningarna under respektive UC, t.ex. med en sekund. Detta gör att alla låsen inte växlar exakt samtidigt vilket minskar risken för stora spänningsfall i systemet vid låsning/upplåsning. Parametern gäller per lokalbuss.

 

Standardprogrammeringen för dag-/nattlåsstyrning innebär att motorlåset är i låst läge tills passage görs i kortläsaren.

Ska motorlåset vara olåst när larmet är frånkopplat så måste kortläsaren läggas till i funktionen 'Dörr i dagläge för dag-/nattlåsning' via en behörighet som är gitlig alla dagar 00-24.
Om dörrmiljön finns med i larmområdet med säkerhetsnivå som beror av larmområdets läge så kommer motorlåset att låsa när larmområdet kopplas till och ställa sig i upplåst läge när det är frånkopplat.

* Du kan ha två ingångar för låskolvsläget där den ena programmeras som 'Låskolvsläge olåst' och den andra som 'Låskolvsläge låst'.
Systemet har då status för båda dessa låskolvslägen istället för att anta att det t.ex. är låst när ingången för olåst läge inte är påverkad.